Doelstellingen jeugdcommissie TVK Heerlen

De jeugdcommissie van TVK Heerlen stelt zich als doel zoveel mogelijk kindreen van Heerlen en omstreken gelegenheid te geven met plezier lid te zijn van onze vereniging. Dit willen we bereiken door:
*laagdrempeligheid, zowel qua toegankelijkheid alsook qua een financieel aantrekkelijk aanbod voor (beginnende) jeugd;
*een zodanig aantal enthousiaste jeugdleden te behouden, zodat zij met elkaar zowel plezier in de tennissport als in het verenigingsleven kunnen hebben;
*een sfeer te creëeren, waaruit duidelijk blijkt dat het normaal en heel leuk is om naast het volgen van training ook een balletje te gaan slaan;
*het organiseren van vele activiteiten;
*contact te hebben met ouders van jeugdleden. En deze te enthousiasmeren voor tennis en andere activiteiten van TVK Heerlen;
*het bevorderen van het clubgeboell bij de jeugdleden;
*de jeugdleden te stimuleren tot sportief en sociaal gedrag op en rond de banen;
*het behartigen van de belangen van de jeugd binnen het bestuur van onze vereniging;
*de mogelijkheid te bieden tot het volgen van tennislessen bij gediplomeerde trainers;
*de mogelijkheid te bieden tot het spelen van competitie.

Daartoe het volgende:
*tennissen bij TVK Heerlen voor €40,00 of €50,00 euro per seizoen ( 1 april t/m de herfstvakantie);  
 het eerste jaar slechts 50%!